Свети Никола ООД
Строителни услуги

За фирмата

 

 
    Ние сме
 водеща фирма в областта на промишлено и жилищно строителство. 
Разполагаме с богата ресурсна база и потенциал, които се основават както на квалифицирания екип от специалисти, така и на качеството на изпълнение и контрол върху възложените ни проекти. Фирмата използва едни от най-новите технологии​​ в областта на строителството.
 
 
   Ние разполагаме с модерна производствена база, която способства за извършването на целия цикъл в строителния процес. За това допълнително подпомага и механизацията, която е богата както на различни превозни средства, така и на различни строителни съоръжения. 
 
   Нашата фирма е с постоянно развиваща се управленска и организационна структура. Нашата цел е максимално да задоволим изискванията на клиентите, ето защо ние непрекъснато подобряваме и увеличаваме качеството, броя и вида на ресурсите в своята производствена база. Фирма Свети Никола разполага със собствен арматурен двор, сервизни помещения за механизацията, цех за алуминиева и ПВЦ дограма и два броя напълно автоматизирани бетонови стопанства със собствена лаборатория за контрол качеството на бетоновите разтвори според всички Европейски норми и стандарти.
 
 
   В състава на ресурсите на СВЕТИ НИКОЛА са едни от най-големите професионалисти в областта на строителството. Главно преимущество на специалистите в фирмата е това, че те са с богат опит и стаж. Всичко това, съчетано с периодичните обучения, подпомагат специалистите в строителната компания да използват едно ново и различно ноу-хау в извършваните от тях дейности.
 
   ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВОСПОСОБЕН ПЕРСОНАЛ И РАБОТНИЦИ
 
  • Ръководители
  • Аналитични специалисти
  • Техници и други специалисти
  • Административен персонал
  • Квалифицирани производствени работници
  • Оператори на машини и съоръжения, и работници по монтаж на изделия
  • Шофьори на бетон помпи, бетон миксери, строителна механизация и др.
  • Професии, неизискващи специална квалификация